Reference

P.č. Referenční stavba Investor Termín realizace
1. Elektroflotační ČOV a venkovní rozvody vody a páry  ŽOS Bohumín Ředitelství Olomoucké oblasti ČD s.o. 1991
2. Plynofikace kotelny 3,2 MW LEROS LEROS Zbraslav 1992
3. Plynofikace objektů MÚ Libochovice MÚ Libochovice 1992-1993
4. Plynofikace LD Brno, Rosická Ředitelství Olomoucké oblasti ČD s.o. 1993
5. Montáž impregnační linky Micafil DP Metro DP Metro Praha 1993
6. Energocentrum – Strojobal a.s., Praha Strojobal a.s., Praha 1993-1994
7. Plynofikace VO Koterov-lopatkárna Škoda, Turbíny Plzeň 1994
8. Provozování stl.parní kotelny 4x S2500U, palivo hnědé uhlí – ořech II VUSS Litoměřice- PS Podlešín 1994-1998
9. Provozování stl.parní kotelny 4x S2500U, palivo hnědé uhlí – ořech II VUSS Litoměřice- PS Žatec 1995-1998
10. Provozování ntl.parních kotelen osazených kotli VSB I a VSB III, palivo koks VUSS Litoměřice- PS Slaný 1995-1998
11. Plynofikace závodu plnírna PB K.Vary ZČP Plzeň 1995
12. Opravy a rekonstrukce stl parních kotlů, včetně přetrubkování NsP Karlovy Vary 1995-1997
13. Rekonstrukce inženýrských sítí SOU Plzeň, Vejprnická 1995
14. Plynofikace OVS Rakovník VUSS Litoměřice 1996
15. Oprava topného kanálu Bělocerkevská MČ Praha 10 1996
16. VS voda-voda, MŠ Hřibská MČ Praha 10 1997
17. Přestavba kotelny na VS - Škvorecká MČ Praha 10 1997
18. Vytáp.sklad.objektů Bergrův mlýn Votice 1.ZČP spol.pro kap.trh 1997-1998
19. Rekonstr. vytápění (VS voda-voda) a zateplení SOU Bohdalec MČ Praha 02 1997-1998
20. Technolog.potrubí-dostavba HP NsP K.Vary Vojenské stavby a.s. 1998
21. Rekonstr.potrub.rozvodů v Teplárně Tábor TP Tábor 1998
22. Přestavba spalovny na olejovou stl kotelnu Strojplast Tachov 2000
23. Plynofikace – zámek Roudnice n/Labem VUSS Litoměřice 2001
24. Mtž rozvodů ÚT, ZTI a VZT - obchodní centrum Ulm, Deutchland CH&T s.r.o. 2001
25. Mtž rozvodů ÚT, ZTI a VZT - obchodní centrum Senden, Deutchland CH&T s.r.o. 2001
26. Plynofikace areálu Strojplast Tachov a.s. STTC leasing Tachov 2001-2002
27. Přechod z PB na ZP, kasárna St.Boleslav VUSS Litoměřice 2002
28. Rekonstrukce rozvodů chlazení ledové plochy zimního stadionu ve Slaném CH&T s.r.o. 2002
29. Rekonstrukce rozvodů chlazení ledové plochy zimního stadionu v Havířově CH&T s.r.o. 2002
30. Rekonstrukce rozvodů chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kladně CH&T s.r.o. 2002
31. Rekonstrukce strojovny a rozvodů chlazení ledové plochy zimního stadionu v Litoměřicích CH&T s.r.o. 2002
32. CZT kasárna Žatec - III. etapa VUSS Litoměřice 2005
33. Havárie kotlů-letiště Kbely VSB III VUSS Praha 2003
34. Obsluha tepelných zdrojů na pevná paliva a ZP ve vojenském areálu Bělá p./Bezdězem VUSS Litoměřice PS Bělá p/Bezdězem 2003-2006
35. Obsluha tepelných zdrojů na pevná paliva ve vojenském areálu Břehyně - Doksy VUSS Litoměřice PS Bělá p./Bezdězem 2003-2006
36. Zajišťování servisu plynové teplovodní kotelny s kotli Viessmann sklady VS Skuteč ČR-MS-Vězeňská služba 2003-dosud
37. STL plynovod – kasárna Stará Boleslav VUSS Litoměřice 2005
38. Obsluha teplovodních blokových kotelen v areálu ARI Jinonice, palivo ZP VUSS Praha 2004-2006
39. Rekonstrukce ústředního vytápění a vyvážení topného systému v bytových i nebytových prostorách BD HADOVKA Praha 6 BD HADOVKA Pha 6 2005
40. Rekonstrukce plynové kotelny ROTEX Liberec VUSS Litoměřice PS Liberec 2006
41. Rekonstrukce ústředního vytápění a vyvážení topného systému v objektech skladů Vojenské policie Praha 6, Vaníčkova VUSS Praha 2006
42. Oprava kotelen a výměníkových stanic ve vojenském areálu Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi VUSS Litoměřice PS Stará Boleslav 2006
43. Opravy a servis plynových teplovodních kotelen ve vojenském areálu ARI Jinonice Praha 5 VUSS Praha 2006
44. Opravy středotlakých parních rozvodů ve vojenském areálu Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi VUSS Litoměřice PS Stará Boleslav 2006
45. Přetrubkování stl parního plynového kotle HVS 10 v kotelně K3B Jaselských kasáren Stará Boleslav  VUSS Litoměřice PS 0135 Stará Boleslav  2006
46. Opravy rozvodů ÚT ve vojenském areálu ARI Jinonice Praha 5 VUSS Praha 2006
47. Oprava M+R a seřízení přetlakových plynových hořáků 6-ti kotlů v Jaselských kasárnách – příprava ne měření emisí VUSS Litoměřice PS Stará Boleslav 2006
48. Rozvody tepla a chladu CTP Office Ostrava Hrabová Unicont Opava s.r.o. 2005–2006
49. Havárie stl.parního kotle K 1000, výměna zadní obratové komory VUSS Litoměřice 2006
50. Rozvody ÚT Praha 9 – Harfa Vítovec spol. s r.o. 2006-2007 
51. Havárie výměníkové stanice pára-voda, Jaselská kasárna VUSS Litoměřice 2006
52. Havárie stl parních rozvodů pro objekt kuchyňského bloku PS 0135 Stará Boleslav 2006
53. Instalace kotlů Viessmann kotelny K1 A a K1 B, kasárna J.Žižky, Praha 8 – Karlín VUSS Praha 2006
54. Zajišťování technického servisu energetických zařízení v působnosti PS 0135 Stará Boleslav VUSS Litoměřice 2006-2007
55. Obsluha teplovodních blokových kotelen PS 0004, kasárna J.Žižky P8, voj.hudba Parléřova a sklady voj.policie P6 VUSS Praha 2006-2008
56. Obsluha teplovodních blokových kotelen PS 0016, Hradní stráž, Loretánská a hradní stráž Kanovnická Pha 1 VUSS Praha 2006-2008
57. Obsluha teplovodních blokových kotelen PS 0020, Vojenský Historický ústav P3 a kasárna Pohořelec P6 VUSS Praha 2006-2008
58. Obsluha teplovodních blokových kotelen PS 0136, Vojenské objekty kasáren v Kostelci nad Labem Com-Tip, s.r.o. 2006-2008
59. Obsluha teplovodních blokových kotelen PS 0436, objekty ve vojenském areálu v Grabštejně Com-Tip, s.r.o. 2006-2008
60. Rekonstrukce vytápění objektů vojenské policie - Hlavenec PS 0135 Stará Boleslav 2006
61. Obsluha čerpacích stanic a čistírny odpadních vod PS 0135 Stará Boleslav VUSS Litoměřice 2007
62. Přetrubkování stl parního plynového kotle HVS 10 v kotelně K3A Jaselských kasáren Stará Boleslav včetně výměny trubkovnic  Jaselská kasárna Stará Boleslav 2007
63. BODY Centrum Mladá Boleslav – mtž. potrubních technologií Wojnarowski 2007
64. Rekonstrukce CHÚV ve středotlaké parní kotelně VSŠ a VOŠ Moravská Třebová Magma servis, a.s. 2007
65. Rekonstrukce stl. VS pára-voda 3,5 MW ve VSŠ a VOŠ Moravská Třebová SVBF Praha 2007
66. Rekonstrukce parovodu a teplovodu ve VSŠ a VOŠ M.Třebová SVBF Praha 2007
67. Přetrubkování stl parního plynového kotle HVE 40 v kotelně K2B Jaselských kasáren Stará Boleslav  Jaselská kasárna Stará Boleslav 2007
68. Rekonstrukce podzemních rozvodů páry a kondenzátu v areálu Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi. Jaselská kasárna Stará Boleslav 2007
69. Montáž ZTI na akci OCP Pankrác S&S TZB, s.r.o. 2007
70. Havarijní oprava podzemního středotlakého parovodu v bezkanálovém provedení v VSŠ a VOŠ Moravská Třebová SVBF Praha 2008
71. Havarijní oprava nízkotlakých parních rozvodů ÚT v Jaselských kasárnách ve Staré Boleslavi VUSS Praha 2008
72. Rekonstrukce ohřevu TUV s plynovými přímotopnými ohříváky v kasárnách Jana Žižky, Praha - Karlín SVBF Praha 2008
73. Rekonstrukce ohřevu TUV s plynovými přímotopnými ohříváky v objektu Zpravodajské služby AČR Praha VUSS Praha 2008
74. Havarijní oprava souboru MaR v bezobslužné plynové kotelně ve skladech Vězeňské služby ve Skutči GŘ Vězeňská služba 2008
75. Rekonstrukce ohřevu TUV ve strojovně skladů Provozního střediska v kasárnách 17. listopadu Praha - Ruzyně SVBF Praha 2008
76. Oprava ohřevu TV (ohřívák 4000 lt) v kasárnách 17. listopadu Praha 6 - Ruzyně SVBF Praha 2009
77. Vodovodní přípojky v autoparku Jaselských kasáren Stará Boleslav PS 0135 Stará Boleslav 2009
78. Oprava kondenzátního hospodářství v olejové kotelně MO ČR Praha, Na Valech  SVBF Praha 2009
79. Rekonstrukce strojovny ohřevu TV v kasárnách J.Žižky Praha 7 - Karlín, kotelna K4A SVBF Praha 2009
80. Oprava stl podzemních parních rozvodů v topných kanálech Jaselských kasáren Stará Boleslav PS 0135 Stará Boleslav 2009
81. Stavební opravy 20-ti stavebních objektů včetně rekonstrukcí rozvodů ÚT, ZTI a VZT v Jaselských kasárnách Stará Boleslav  VUSS Praha 2009
82. Oprava napájecí nádrže stl parní plynové kotelny K2A v Jaselských kasárnách Stará Boleslav SVBF Praha 2009
83. Přetrubkovnání stl parního plynového kotle HVE 40 v kotelně K2A Jaselských kasáren Stará Boleslav VUSS Praha 2009
84. Oprava kondenzátního hospodářství v Energocentru kasáren Praha, Čínská  SVBF Praha 2009