Z historie společnosti BOPS a.s.

Společnost BOPS a.s. byla založena v roce 1991 s právní formou společnost s ručením omezeným. Hlavní aktivity společnosti byly zaměřeny na dodávky investičních celků v oblasti kotelen o výkonech do 25 MW na všechny druhy paliva, potrubní technologie, čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Realizované stavby byly „Montáž elektroflotační ČOV o výkonu 70 m3/hod.“ a „Dodávka a montáž vnějších rozvodů vody a páry“ v ŽOS Bohumín, plynofikace kotelny LEROS Praha – Zbraslav, plynofikace lokomotivního depa Brno Zvonařka, plynofikace výrobního provozu závodu Turbiny ŠKODA – Koterov, plynofikace města Libochovice, plynofikace ZČP Plzeň závod „Plnírna PB – Karlovy Vary“ a další.

Od 05.01.1994 je společnost BOPS s.r.o. transformována na akciovou společnost s jediným akcionářem Ing. Pavlem Brožíkem a začíná rozšiřovat své služby pro státní správu, zejména resort MO ČR.

Jako spoluautor projektu „Provozování tepelných zařízení s právem hospodaření AČR externím podnikatelským subjektem“ byla společnost zařazena do ročního experimentu, v rámci kterého zajišťovala provoz středotlaké parní uhelné kotelny o výkonu 10 MW v kasárnách Slaný-Podlešín a následně po vyhodnocení experimentu provozovala v letech 1995 až 1999 další vojenské uhelné kotelny ve Slaném a Žatci. V tomto období měla firma v průměru 95 kmenových zaměstnanců.

V roce 1999, po ukončení veřejné zakázky na provozování tepelných zařízení s právem hospodaření AČR (majetek byl delimitován a provozován Správou vojenského bytového fondu Praha, p.o.), byla společnost BOPS a.s. autorem projektu Energy Contracting „Realizace a financování ekologizace tepelného hospodářství společnosti Strojplast a.s. Tachov“ pro jehož realizaci ke sdružení investičních prostředků založila právní subjekt BOPS, konsorcium – zájmové sdružení firem BOPS a.s.; MAGMA servis, a.s. a TOPO s.r.o.. Realizace investiční výstavby v objemu cca 30 mil. Kč byla ukončen v roce 2001 s následným zajišťováním dodávek tepla do roku 2011.

Po dalších reorganizacích AČR se společnost BOPS a.s.v roce 2003 vrátila k zajišťování služeb v oblasti tepelného hospodářství MO ČR a průběžně zabezpečuje obsluhy a servisní činnost v různých lokalitách severočeského a středočeského regionu včetně hlavního města Prahy.

Současně v tomto období zahájila společnost BOPS a.s. spolupráci s Vězeňskou službou ČR a kromě lektorské činnosti v oblasti energetických služeb zajišťuje servis plynových tepelných zařízení ve skladech vězeňské služby ve Skutči.